ASP.NET Repeater Tarih Stil Düzenlemek

ASP.Net WebForm içinde Repetar kullanıyorsanız tarih verisi kullanmak istediğinizde doğrudan Database üzerinden gelen veriyi maalesef biçimli kullanamıyoruz.

Ben Repetar içinde tarih verisini biçimlendirmek için iki alternatif kullanıyorum.

 1. Yöntemde yaptığım String.Format Kullamak 
  <%# string.Format("{0:dd MMMM yyyy}", Eval("EklenmeTarih"))%>
 2. Diğer bir yöntem ise kendi fonksiyonumuzu yazmak.
  public string TarihDuzenle(object GelenDate)
      {
          if (GelenDate is DBNull)
          {
              return "";
          }
          else
          {
              DateTime dDate = Convert.ToDateTime(GelenDate);
              string Sonuc= dDate.ToShortDateString();
              return Sonuc;
          }
      }
  <%# TarihDuzenle( DataBinder.Eval(Container.DataItem, "DatabaseTarih")) %>